maandag 8 juni 2015

Het Boek der Psalmen - Canisius vertaling

Vandaag publiceer ik het Boek van de Psalmen in EPUB-formaat waardoor het beschikbaar is voor e-readers. De 150 psalmen kunt u via deze link downloaden

De oude schrijfwijze van de lidwoorden (onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk) is gecorrigeerd waardoor de tekst beter leesbaar wordt zonder dat de juiste vertaling wordt doorbroken. Het formaat van de letters dient men via de touchscreen bijvoorbeeld even zelf bij te stellen. Hierdoor wordt het gebruiksgemak en de leesbaarheid bevorderd.

150 Psalmen is veel leesstof en daarom raad ik ook niet aan om alle 150 Psalmen in één avond uit te gaan lezen. Naar mijn idee is het gewoon beter om 1 Psalm te nemen, te lezen en te gaan overdenken. Dat werkt gewoon beter. Ook blijft een stuk H.Schrift daardoor beter in je geheugen 'hangen'.

Het Boek van de Psalmen heeft veel geleden in de geschiedenis en de tekst is - daar waar mogelijk - hersteld, zodat het overeenkomt met de oorspronkelijke grondtekst. Wie straks op vakantie gaat kan wat geestelijke lectuur bij zich dragen. Deze vertaling staat oorspronkelijk in de Canisius vertaling (PC-Bijbel) maar is rechtenvrij omdat dit verkregen is via het programma E-Sword.