zondag 22 juni 2014

Bijbel digitaal gemaakt voor e-bookreaders

Vanaf vandaag kan er via dit blog gratis e-books worden gedownload. Het eerste wat ik gedaan heb is het volledig Nederlandstalig Nieuwe Testament in de oude PC-vertaling te digitaliseren. De tekst heb ik van e-Sword verkregen dat rechtenvrij gebruik van de tekst toestaat, mits het maar niet commercieel verhandeld wordt. Daarom wordt het ook gratis weggegeven aan diegenen die een compleet Nieuw Testament willen hebben voor een e-bookreader. Verder heb ik gebruik gemaakt van het gratis softwarepakket SIGIL dat het mogelijk maakt om elk bestand te converteren zodat e-book readers het kunnen lezen. Het formaat betreft hier het z.g. vrije epub-bestand.

De reden van het online zetten van het Nieuwe Testament is omdat het Christendom op dit moment de meest vervolgde godsdienst op Aarde is en omdat de Bijbel in bepaalde landen is verboden. Wie bijvoorbeeld in Noord-Korea betrapt wordt met een Bijbel op zak, kan rekenen op internering in een concentratiekamp. En Noord-Korea is echt het enige land niet waar de vrijheid van meningsuiting, religie en drukpers teniet is gedaan.

Ik heb er voor gekozen om de Bijbelboeken afzonderlijk downloadbaar te maken. Dat kan handig zijn als je niet alles wilt installeren en op vakantie bent in het buitenland en toch wat wil lezen uit de Schrift. Bij voldoende geheugen kan het volledige Nieuwe Testament hier worden opgehaald. Bij het aanklikken van de link ziet u een pictogram met een download-knop. Klik op deze knop en het bestand wordt binnengehaald. Daarna moet u de e-bookreader aansluiten op uw computer met een z.g. usb-kabel en het epub-bestand via "slepen" overbrengen naar de e-bookreader.

Hieronder volgen de Bijbelboeken:

Matteus
Marcus
Lucas
Johannes
Handelingen der Apostelen
Brief aan de Romeinen
Eerste brief aan de Korinthiërs
Tweede brief aan de Korinthiërs
Brief aan de Galaten
Brief aan de Efeziërs
Brief aan de Filipenzen
Brief aan de Kolossenzen
Eerste brief aan de Tessalonicenzen
Tweede brief aan de Tessalonicenzen
Eerste brief aan Timoteüs
Tweede brief aan Timoteüs
Brief aan Titus
Brief aan Filemon
Brief aan de Hebreeën
Jacobus
Eerste brief van Petrus
Tweede brief van Petrus
Eerste brief van Johannes
Tweede brief van Johannes
Derde brief van Johannes
Judas
Apocalyps van Johannes